LP/2021/12 Opatrenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o hodnotách výstrojných súčastí pre príslušníkov Policajného zboru na výkon služby v roku 2021

Hromadné pripomienky


Pridať
OPATRENIE
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
o hodnotách výstrojných súčastí pre príslušníkov Policajného zboru na výkon služby v roku 2021