LP/2021/118 Program odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na roky 2021 - 2025

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Životné prostredie
Odpadové hospodárstvo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 2584/2021-1.8
Podnet: § 8 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Budaj, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 23.04.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/118
Dátum začiatku MPK: 09.04.2021
Dátum konca MPK: 22.04.2021

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 11.03.2021
Ukončenie štádia: 09.04.2021
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 09.04.2021
Ukončenie štádia: 22.04.2021
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 23.04.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)