LP/2021/106 Národná stratégia deinštitucionalizácie systému sociálnych služieb a náhradnej starostlivosti

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 15696/2021-M_OPVA
Podnet: Iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Krajniak, Milan, Bc.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 12.04.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/106
Dátum začiatku MPK: 02.03.2021
Dátum konca MPK: 15.03.2021

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 02.03.2021
Ukončenie štádia: 02.03.2021
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 02.03.2021
Ukončenie štádia: 15.03.2021
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 16.03.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)