LP/2021/102 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Veda, technika, výskumníctvo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: spis č. 2021/9648-A1810
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Gröhling, Branislav, Mgr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 20.05.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/102
Dátum začiatku MPK: 04.03.2021
Dátum konca MPK: 24.03.2021
Novelizované predpisy: 243/2017 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

435/2010 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

302/2016 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

222/2004 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

291/2002 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

278/1993 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

111/2018 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 01.03.2021
Ukončenie štádia: 04.03.2021
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 04.03.2021
Ukončenie štádia: 24.03.2021
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 25.03.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)