LP/2021/1 Zákon o podpore v čase skrátenej práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy


Pridať
ZÁKON
o podpore v čase skrátenej práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov