LP/2020/97 Vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu ktorou sa ustanovuje spôsob kategorizácie a obsah bezpečnostných opatrení informačných technológií verejnej správy

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Súvisiaci proces: Návrh vyhlášky Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu, ktorou sa ustanovuje spôsob kategorizácie a obsah bezpečnostných opatrení informačných technológií verejnej správy
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Medzirezortné pripomienkové konanie
Rezortné číslo: 9869/2020-oLVPA01
Podnet: § 32 zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zodpovedná inštitúcia: ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)
Zodpovedný predkladateľ: Krauspe, Patrik
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 27.03.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/97
Dátum začiatku MPK: 16.03.2020
Dátum konca MPK: 06.04.2020
Novelizované predpisy: 55/2014 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 17.03.2020
Ukončenie štádia: 17.03.2020
Priebežné zapracovanie pripomienok
Prebieha
Začiatok štádia: 16.03.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Prebieha
Začiatok štádia: 16.03.2020
Ukončenie štádia: 06.04.2020