LP/2020/95 Informácia o priebehu a výsledkoch 25. konferencie zmluvných strán Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy, 15. konferencie zmluvných strán Kjótskeho protokolu a 2. konferencie strán slúžiacej ako stretnutie strán Parížskej dohody, Madrid, Španielsko, 2. – 15. december 2019

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Informatívny materiál na rokovanie vlády SR
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 6015/2020-3.1
Podnet: Uznesenie vlády SR č. 566/2019 bod D.2.
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Budaj, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 30.03.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/95

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 13.03.2020
Ukončenie štádia: 30.03.2020
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 30.03.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)