LP/2020/93 Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 45/2016 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Legislatívna oblasť: Cestná doprava
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: 18711/2020/SCDPK/43749-M
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Doležal, Andrej
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 11.06.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/93
Dátum začiatku MPK: 13.03.2020
Dátum konca MPK: 02.04.2020

Štádia procesu

Začiatok štádia: 12.03.2020
Ukončenie štádia: 13.03.2020
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 13.03.2020
Ukončenie štádia: 02.04.2020
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 04.04.2020
Ukončenie štádia: 29.05.2020
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 29.05.2020
Ukončenie štádia: 11.06.2020
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 29.05.2020
Ukončenie štádia: 11.06.2020
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 11.06.2020
Ukončenie štádia: 11.06.2020
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 11.06.2020
Ukončenie štádia: 11.06.2020
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 11.06.2020
Ukončenie štádia: