LP/2020/93 Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 45/2016 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Legislatívna oblasť: Cestná doprava
Aktuálne štádium materiálu: Medzirezortné pripomienkové konanie
Rezortné číslo: 13435/2020/SCDPK/23678-M
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Érsek, Arpád
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 26.03.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/93
Dátum začiatku MPK: 12.03.2020
Dátum konca MPK: 02.04.2020

Štádia procesu

Začiatok štádia: 12.03.2020
Ukončenie štádia: 13.03.2020
Priebežné zapracovanie pripomienok
Prebieha
Začiatok štádia: 12.03.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Prebieha
Začiatok štádia: 12.03.2020
Ukončenie štádia: 02.04.2020