LP/2020/92 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a výška peňažného príspevku na opatrovanie

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nariadenie vlády Slovenskej republiky
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Medzirezortné pripomienkové konanie
Rezortné číslo: 10138/2020–M_OPVA
Podnet: Vlastná iniciatíva
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Richter, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 28.03.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/92
Dátum začiatku MPK: 11.03.2020
Dátum konca MPK: 01.04.2020

Štádia procesu

Začiatok štádia: 12.03.2020
Ukončenie štádia: 12.03.2020
Priebežné zapracovanie pripomienok
Prebieha
Začiatok štádia: 11.03.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Prebieha
Začiatok štádia: 11.03.2020
Ukončenie štádia: 01.04.2020