LP/2020/91 Návrh opatrení pri výkone kontroly hraníc a policajných kontrol v pohraničných oblastiach vnútorných hraníc Slovenskej republiky.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní Úradu vlády SR
Rezortné číslo: KM-OPVA-2020/003598
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Saková, Denisa, Ing.
Ďalší predkladatelia: Gajdoš, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 19.06.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/91
Dátum začiatku MPK: 12.03.2020
Dátum konca MPK: 25.03.2020

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 12.03.2020
Ukončenie štádia: 12.03.2020
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 12.03.2020
Ukončenie štádia: 25.03.2020
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 26.03.2020
Ukončenie štádia: 16.04.2020
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 19.06.2020
Ukončenie štádia: 19.06.2020
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 16.04.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)