LP/2020/87 Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky,ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Súvisiaci proces: Predbežná informácia k návrhu vyhlášky Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určený
Legislatívna oblasť: Doprava
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 10767/2020/SŽDD/21462
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Érsek, Arpád
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 08.06.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/87
Dátum začiatku MPK: 09.03.2020
Dátum konca MPK: 27.03.2020
Novelizované predpisy: 205/2010 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 09.03.2020
Ukončenie štádia: 09.03.2020
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 09.03.2020
Ukončenie štádia: 27.03.2020
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 28.03.2020
Ukončenie štádia: 08.06.2020
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 08.06.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)