LP/2020/86 Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 44/2016 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 280/2006 Z. z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Legislatívna oblasť: Cestná doprava
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 13007/2020/SCDPK/21870-M
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Érsek, Arpád
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 28.03.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/86
Dátum začiatku MPK: 08.03.2020
Dátum konca MPK: 27.03.2020
Novelizované predpisy: 44/2016 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 09.03.2020
Ukončenie štádia: 09.03.2020
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 08.03.2020
Ukončenie štádia: 27.03.2020
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 28.03.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)