LP/2020/85 Správa o vykonávaní medzinárodných zmlúv

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Medzinárodné právo
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: 017319/2020-MEPO
Podnet: Na základe uznesenia vlády SR č. 144 z 11. apríla 2018
Zodpovedná inštitúcia: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lajčák, Miroslav
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 30.03.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/85
Dátum začiatku MPK: 05.03.2020
Dátum konca MPK: 18.03.2020

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 05.03.2020
Ukončenie štádia: 05.03.2020
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 05.03.2020
Ukončenie štádia: 18.03.2020
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 19.03.2020
Ukončenie štádia: 20.03.2020
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 20.03.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 30.03.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)