LP/2020/83 Informácia o účasti delegácie Slovenskej republiky na medzinárodnej konferencii na prijatie textu Dohovoru o priamej medzinárodnej železničnej doprave za rok 2019

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Informatívny materiál na rokovanie vlády SR
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní Úradu vlády SR
Rezortné číslo: 07588/2020/SŽDD/21528-M
Podnet: Na základe uznesenia vlády SR č. 478/2016 bod D.3. zo dňa 19. októbra 2016
Zodpovedná inštitúcia: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Érsek, Arpád
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 12.03.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/83
Dátum ukončenia procesu: 12.03.2020

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 04.03.2020
Ukončenie štádia: 12.03.2020
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 12.03.2020
Ukončenie štádia: 12.03.2020
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 12.03.2020
Ukončenie štádia: 12.03.2020
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)