LP/2020/82 Informácia o priebehu a výsledkoch mimoriadneho zasadnutia Európskej rady v dňoch 20.-21. februára 2020 v Bruseli

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Informatívny materiál na rokovanie vlády SR
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní Úradu vlády SR
Rezortné číslo: 035163/2020-OVZI-14
Podnet: Uznesenie vlády SR č. 64 zo dňa 12.02.2020
Zodpovedná inštitúcia: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lajčák, Miroslav
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 25.06.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/82
Dátum ukončenia procesu: 25.06.2020

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 03.03.2020
Ukončenie štádia: 03.03.2020
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 25.06.2020
Ukončenie štádia: 25.06.2020
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 03.03.2020
Ukončenie štádia: 25.06.2020
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 25.06.2020
Ukončenie štádia: 25.06.2020
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)