LP/2020/80 Opatrenie Národnej banky Slovenska z ... 2020, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o výpočte ročnej percentuálnej miery nákladov pre úvery na bývanie

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Medzirezortné pripomienkové konanie
Rezortné číslo: 100-000-216-427
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: NBS (Národná banka Slovenska)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 27.03.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/80
Dátum začiatku MPK: 01.03.2020
Dátum konca MPK: 03.04.2020

Štádia procesu

Začiatok štádia: 02.03.2020
Ukončenie štádia: 02.03.2020
Priebežné zapracovanie pripomienok
Prebieha
Začiatok štádia: 01.03.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Prebieha
Začiatok štádia: 01.03.2020
Ukončenie štádia: 03.04.2020