LP/2020/75 Opatrenie Národnej banky Slovenska z ... o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vytváranie a spravovanie štandardných fondov a európskych štandardných fondov a na udelenie povolenia na vytváranie a spravovanie alternatívnych investičných fondov a zahraničných alternatívnych investičných fondov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Schvaľovanie ministrom
Rezortné číslo: 100-000-214-513
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: NBS (Národná banka Slovenska)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 03.07.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/75
Dátum začiatku MPK: 21.02.2020
Dátum konca MPK: 12.03.2020
Dátum ukončenia procesu: 03.07.2020

Štádia procesu

Začiatok štádia: 20.02.2020
Ukončenie štádia: 21.02.2020
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 21.02.2020
Ukončenie štádia: 12.03.2020
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 13.03.2020
Ukončenie štádia: 23.04.2020
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 23.04.2020
Ukončenie štádia: 27.04.2020
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 27.04.2020
Ukončenie štádia: 27.04.2020
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 27.04.2020
Ukončenie štádia: 03.07.2020
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 03.07.2020
Ukončenie štádia: 03.07.2020
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 03.07.2020
Ukončenie štádia: 03.07.2020
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)