LP/2020/74 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špecializovaný trestný súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Legislatívna oblasť: Občianske právo
Dedičské právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 19790/2020/100
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Gál, Gábor
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Dôvodom pre skrátenie MPK je snaha o urýchlené schválenie materiálu.
Posledná zmena: 28.02.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/74
Dátum začiatku MPK: 19.02.2020
Dátum konca MPK: 27.02.2020
Novelizované predpisy: 543/2005 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 19.02.2020
Ukončenie štádia: 19.02.2020
Vlastník aktivity: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 19.02.2020
Ukončenie štádia: 27.02.2020
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 28.02.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)