LP/2020/7 Správa o priebehu a výsledkoch stretnutia hláv štátov a vlád členských krajín NATO v Londýne v dňoch 3. a 4. decembra 2019

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: 017244/2020-OBEP-2
Podnet: iniciatívne
Zodpovedná inštitúcia: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lajčák, Miroslav
Ďalší predkladatelia: Gajdoš, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 30.01.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/7
Dátum začiatku MPK: 10.01.2020
Dátum konca MPK: 23.01.2020

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 10.01.2020
Ukončenie štádia: 10.01.2020
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 10.01.2020
Ukončenie štádia: 23.01.2020
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 24.01.2020
Ukončenie štádia: 27.01.2020
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 27.01.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 30.01.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)