LP/2020/671 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Legislatívna oblasť: Vodná doprava
Aktuálne štádium materiálu: Medzirezortné pripomienkové konanie
Rezortné číslo: 19664/2020/SVD/103016-M
Podnet: Na základe úlohy B.16. z uznesenia vlády SR č. 111/2018.
Zodpovedná inštitúcia: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Doležal, Andrej
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 15.01.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/671
Dátum začiatku MPK: 08.01.2021
Dátum konca MPK: 28.01.2021
Novelizované predpisy: 462/2007 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

338/2000 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

145/1995 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 30.12.2020
Ukončenie štádia: 08.01.2021
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Priebežné zapracovanie pripomienok
Prebieha
Začiatok štádia: 08.01.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Prebieha
Začiatok štádia: 08.01.2021
Ukončenie štádia: 28.01.2021