LP/2020/665 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z...2021 o predkladaní údajov z účtovníctva, štatistickej evidencie a ďalších údajov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: S19190-2020-OL
Podnet: § 11 ods. 8 a 9 zákona č. 581/2004 Z. z.
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Krajčí, Marek
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 16.01.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/665
Dátum začiatku MPK: 22.12.2020
Dátum konca MPK: 15.01.2021

Štádia procesu

Začiatok štádia: 22.12.2020
Ukončenie štádia: 22.12.2020
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 22.12.2020
Ukončenie štádia: 15.01.2021
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 16.01.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)