LP/2020/658 Návrh na poskytnutie investičnej pomoci pre spoločnosť Nestlé Slovensko s.r.o., IČO 31 568 211, na podporu realizácie investičného zámeru v Prievidzi

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 16493/2020-4270-132508
Podnet: iniciatívny
Zodpovedná inštitúcia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Sulík, Richard, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 09.01.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/658
Dátum začiatku MPK: 22.12.2020
Dátum konca MPK: 08.01.2021

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 22.12.2020
Ukončenie štádia: 22.12.2020
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 22.12.2020
Ukončenie štádia: 08.01.2021
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 09.01.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)