LP/2020/653 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 342/2014 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nariadenie vlády Slovenskej republiky
Legislatívna oblasť: Poľnohospodárstvo a potravinárstvo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 12792/2020-410
Podnet: Iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Mičovský, Ján, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Vzhľadom na skutočnosť, že odkladom účinnosti predmetného návrhu môže dôjsť k oneskorenému prijatiu implementačných ustanovení a k ekonomickej ujme pri poskytovaní podpory, predkladá sa materiál na skrátené pripomienkové konanie.
Posledná zmena: 11.03.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/653
Dátum začiatku MPK: 02.03.2021
Dátum konca MPK: 10.03.2021
Novelizované predpisy: 342/2014 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 21.12.2020
Ukončenie štádia: 22.12.2020
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 22.12.2020
Ukončenie štádia: 15.01.2021
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 16.01.2021
Ukončenie štádia: 02.03.2021
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 02.03.2021
Ukončenie štádia: 02.03.2021
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 02.03.2021
Ukončenie štádia: 02.03.2021
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 02.03.2021
Ukončenie štádia: 02.03.2021
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 11.03.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)