LP/2020/652 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Colná správa
Colné orgány
Colné právo
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie Národnej rady SR
Rezortné číslo: MF/003840/2021-75
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády SR na rok 2021
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Heger, Eduard, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 26.02.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/652
Dátum začiatku MPK: 21.12.2020
Dátum konca MPK: 14.01.2021
Novelizované predpisy: 250/2007 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

35/2019 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

199/2004 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 21.12.2020
Ukončenie štádia: 21.12.2020
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 21.12.2020
Ukončenie štádia: 14.01.2021
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 15.01.2021
Ukončenie štádia: 02.02.2021
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 02.02.2021
Ukončenie štádia: 18.02.2021
Začiatok štádia: 18.02.2021
Ukončenie štádia: 26.02.2021
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 02.02.2021
Ukončenie štádia: 26.02.2021
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Rokovanie NR SR
Prebieha
Začiatok štádia: 26.02.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NRSR (Národná rada Slovenskej republiky)