LP/2020/650 Návrh na zastavenie prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku štátu v správe štátnej rozpočtovej organizácie Ústredný kontrolný a skúšobný ústav v Bratislave v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky pred nadobudnutím platnosti kúpnej zmluvy vládou Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní Úradu vlády SR
Rezortné číslo: 9178/2020-250
Podnet: podľa § 8 ods. 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Mičovský, Ján, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 29.01.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/650
Dátum začiatku MPK: 22.12.2020
Dátum konca MPK: 08.01.2021

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 21.12.2020
Ukončenie štádia: 21.12.2020
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 22.12.2020
Ukončenie štádia: 08.01.2021
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 09.01.2021
Ukončenie štádia: 13.01.2021
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 13.01.2021
Ukončenie štádia: 14.01.2021
Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 13.01.2021
Ukončenie štádia: 14.01.2021
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 14.01.2021
Ukončenie štádia: 14.01.2021
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 29.01.2021
Ukončenie štádia: 29.01.2021
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 14.01.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)