LP/2020/647 Návrh opatrení k efektívnemu fungovaniu obchodného registra

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Obchodné právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 30131/2020/162
Podnet: Programové vyhlásenie vlády SR 2020-2024
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kolíková, Mária
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 16.02.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/647
Dátum začiatku MPK: 11.01.2021
Dátum konca MPK: 15.02.2021

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 18.12.2020
Ukončenie štádia: 11.01.2021
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 11.01.2021
Ukončenie štádia: 15.02.2021
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 16.02.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)