LP/2020/646 Opatrenie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 05358/2014/C421-SCLVD/67299-M, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o získaní odbornej spôsobilosti člena lodnej posádky v znení opatrenia Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky z 27. januára 2016 č. 7059/2016/C421-SCLVD/05695-M

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Legislatívna oblasť: Vodná doprava
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: 07566/2020/SVD95484-M
Podnet: Na základe úlohy B.21. z uznesenia vlády SR č. 491/2019
Zodpovedná inštitúcia: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Doležal, Andrej
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 23.03.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/646
Dátum začiatku MPK: 18.12.2020
Dátum konca MPK: 13.01.2021

Štádia procesu

Začiatok štádia: 17.12.2020
Ukončenie štádia: 18.12.2020
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 18.12.2020
Ukončenie štádia: 13.01.2021
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 14.01.2021
Ukončenie štádia: 15.01.2021
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 15.01.2021
Ukončenie štádia: 15.02.2021
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 15.02.2021
Ukončenie štádia: 23.03.2021
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 23.03.2021
Ukončenie štádia: 23.03.2021
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Začiatok štádia: 23.03.2021
Ukončenie štádia: 23.03.2021
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 23.03.2021
Ukončenie štádia: