LP/2020/645 Štatút Pandemickej komisie vlády Slovenskej republiky

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní Úradu vlády SR
Rezortné číslo: S18944-2020-OL
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Krajčí, Marek
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 24.02.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/645
Dátum začiatku MPK: 17.12.2020
Dátum konca MPK: 04.01.2021

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 17.12.2020
Ukončenie štádia: 17.12.2020
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 17.12.2020
Ukončenie štádia: 04.01.2021
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 05.01.2021
Ukončenie štádia: 16.02.2021
Vlastník aktivity: LO (Legislatívne organizácie)
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 16.02.2021
Ukončenie štádia: 17.02.2021
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 18.02.2021
Ukončenie štádia: 24.02.2021
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 17.02.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)