LP/2020/643 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 307/2016 Z. z. o upomínacom konaní a o doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Občianske právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 29155/2020/110
Podnet: Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky na roky 2020 až 2024
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kolíková, Mária
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 17.02.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/643
Dátum začiatku MPK: 21.12.2020
Dátum konca MPK: 14.01.2021

Štádia procesu

Začiatok štádia: 17.12.2020
Ukončenie štádia: 21.12.2020
Vlastník aktivity: LO (Legislatívne organizácie)
Začiatok štádia: 21.12.2020
Ukončenie štádia: 21.12.2020
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 21.12.2020
Ukončenie štádia: 14.01.2021
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 15.01.2021
Ukončenie štádia: 17.02.2021
Vlastník aktivity: LO (Legislatívne organizácie)
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 17.02.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)