LP/2020/642 Návrh na zmenu a doplnenie Štatútu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre mládež a šport

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 7755/2020/LO
Podnet: Iniciatívny
Zodpovedná inštitúcia: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Jakab, Július
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 12.01.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/642
Dátum začiatku MPK: 16.12.2020
Dátum konca MPK: 31.12.2020

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 16.12.2020
Ukončenie štádia: 16.12.2020
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 16.12.2020
Ukončenie štádia: 31.12.2020
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 01.01.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)