LP/2020/641 Opatrenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú objektivizované platové koeficienty

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Pred publikovaním materiálu
Rezortné číslo: 072522/2020-LEG1-1
Podnet: § 23 ods. 3 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Korčok, Ivan
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Materiál sa predkladá do skráteného pripomienkového konania v nadväznosti na usmernenie Úradu vlády Slovenskej republiky z 03.12. 2020 a z dôvodu potreby nadobudnutia účinnosti právneho predpisu v čo najskoršom možnom termíne.
Posledná zmena: 09.02.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/641
Dátum začiatku MPK: 16.12.2020
Dátum konca MPK: 28.12.2020
Dátum ukončenia procesu: 09.02.2021

Štádia procesu

Začiatok štádia: 16.12.2020
Ukončenie štádia: 16.12.2020
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 16.12.2020
Ukončenie štádia: 28.12.2020
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 29.12.2020
Ukončenie štádia: 05.01.2021
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 05.01.2021
Ukončenie štádia: 08.02.2021
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 08.02.2021
Ukončenie štádia: 08.02.2021
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 08.02.2021
Ukončenie štádia: 08.02.2021
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Začiatok štádia: 08.02.2021
Ukončenie štádia: 09.02.2021