LP/2020/639 Návrh na zriadenie Rady vlády Slovenskej republiky pre duševné zdravie

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní Úradu vlády SR
Rezortné číslo: S16444-2020-ONK
Podnet: Programové vyhlásenie vlády SR na obdobie rokov 2020 - 2024
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Krajčí, Marek
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 24.02.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/639
Dátum začiatku MPK: 22.12.2020
Dátum konca MPK: 15.01.2021

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 16.12.2020
Ukončenie štádia: 21.12.2020
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 22.12.2020
Ukončenie štádia: 15.01.2021
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 16.01.2021
Ukončenie štádia: 23.02.2021
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 23.02.2021
Ukončenie štádia: 24.02.2021
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 23.02.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)