LP/2020/635 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o odbornej justičnej stáži

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Legislatívna oblasť: Všeobecné súdnictvo
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 28153/2020/130
Podnet: § 149o zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kolíková, Mária
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 21.01.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/635
Dátum začiatku MPK: 18.12.2020
Dátum konca MPK: 13.01.2021

Štádia procesu

Začiatok štádia: 15.12.2020
Ukončenie štádia: 18.12.2020
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 18.12.2020
Ukončenie štádia: 13.01.2021
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 14.01.2021
Ukončenie štádia: 21.01.2021
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 21.01.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)