LP/2020/630 Návrh na uzavretie Dohody, ktorou sa mení Zmluva, ktorou sa zriaďuje Európsky mechanizmus pre stabilitu

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Medzinárodné právo
Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní
Rezortné číslo: MF/019597/2020-181
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Heger, Eduard, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 04.02.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/630
Dátum začiatku MPK: 15.12.2020
Dátum konca MPK: 30.12.2020

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 15.12.2020
Ukončenie štádia: 15.12.2020
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 15.12.2020
Ukončenie štádia: 30.12.2020
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 31.12.2020
Ukončenie štádia: 08.01.2021
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 08.01.2021
Ukončenie štádia: 04.02.2021
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Prebieha
Začiatok štádia: 04.02.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)