LP/2020/63 Návrh na vytvorenie Slovenskej autority pre Braillovo písmo

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Kultúra
Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: MK-3060/2020-110/3800
Podnet: iniciatívny
Zodpovedná inštitúcia: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Laššáková, Ľubica
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 03.03.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/63
Dátum začiatku MPK: 17.02.2020
Dátum konca MPK: 28.02.2020

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 13.02.2020
Ukončenie štádia: 17.02.2020
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 17.02.2020
Ukončenie štádia: 28.02.2020
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 29.02.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)