LP/2020/629 Návrh postupu realizácie obstarania 3D rádiolokačnej techniky VzS OS SR (stredný, malý a blízky dosah) I. časť – neutajovaná, Návrh medzivládnej dohody na realizáciu obmeny rádiolokačnej techniky VzS OS SR (stredný, malý a blízky dosah) a Štúdia uskutočniteľnosti zostavená podľa Rámca na hodnotenie verejných investičných projektov v SR s bližšie špecifikovanými technickými parametrami jednotlivých druhov rádiolokátorov na základe potrieb VzS OS SR a s časovým plánom ich obstarania II. časť - utajovaná

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: SEMOD-EL-21/11-400/2020-OdRP
Podnet: na základe uznesenia č. 319/2020 vlády Slovenskej republiky
Zodpovedná inštitúcia: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Naď, Jaroslav
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: z dôvodu časového faktora splnenia plánovaného termínu realizácie do 31. decembra 2020 v zmysle uznesenia vlády SR č. 319/2020 z 27. mája 2020
Posledná zmena: 22.12.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/629
Dátum začiatku MPK: 15.12.2020
Dátum konca MPK: 21.12.2020

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 15.12.2020
Ukončenie štádia: 15.12.2020
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 15.12.2020
Ukončenie štádia: 21.12.2020
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 22.12.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)