LP/2020/627 Legislatívny zámer rekodifikácie práva obchodných spoločností

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Obchodné právo
Obchodné spoločnosti a družstvá
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní
Rezortné číslo: 18969/2021-110
Podnet: Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky na roky 2020 až 2024
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kolíková, Mária
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 19.05.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/627
Dátum začiatku MPK: 11.01.2021
Dátum konca MPK: 26.02.2021
Dátum ukončenia procesu: 19.05.2021

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 11.01.2021
Ukončenie štádia: 11.01.2021
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 11.01.2021
Ukončenie štádia: 26.02.2021
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 27.02.2021
Ukončenie štádia: 08.04.2021
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Rokovanie POV SR
Začiatok štádia: 08.04.2021
Ukončenie štádia: 05.05.2021
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 10.05.2021
Ukončenie štádia: 19.05.2021
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 08.04.2021
Ukončenie štádia: 19.05.2021
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 19.05.2021
Ukončenie štádia: 19.05.2021
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)