LP/2020/627 Legislatívny zámer rekodifikácie práva obchodných spoločností

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Obchodné právo
Obchodné spoločnosti a družstvá
Aktuálne štádium materiálu: Medzirezortné pripomienkové konanie
Rezortné číslo: 29912/2020-110
Podnet: Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky na roky 2020 až 2024
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kolíková, Mária
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 14.01.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/627
Dátum začiatku MPK: 11.01.2021
Dátum konca MPK: 26.02.2021

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 11.01.2021
Ukončenie štádia: 11.01.2021
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Prebieha
Začiatok štádia: 11.01.2021
Ukončenie štádia: 26.02.2021