LP/2020/624 Zákon o súdnej ochrane vo verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Ústavné právo
Orgány ochrany práva
Všeobecné súdnictvo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 29984/2020/100
Podnet: Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky na roky 2020 až 2024
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kolíková, Mária
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 02.03.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/624
Dátum začiatku MPK: 14.12.2020
Dátum konca MPK: 01.03.2021

Štádia procesu

Začiatok štádia: 14.12.2020
Ukončenie štádia: 14.12.2020
Vlastník aktivity: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 14.12.2020
Ukončenie štádia: 01.03.2021
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 02.03.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)