LP/2020/623 Informácia o priebehu a výsledkoch zasadnutia Európskej rady a Eurosamitu v dňoch 10. a 11. decembra 2020 v Bruseli

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Informatívny materiál na rokovanie vlády SR
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní Úradu vlády SR
Rezortné číslo: 035163/2020-OVZI-95
Podnet: Materiál sa predkladá ako iniciatívny
Zodpovedná inštitúcia: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Korčok, Ivan
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 31.03.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/623
Dátum ukončenia procesu: 31.03.2021

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 14.12.2020
Ukončenie štádia: 31.03.2021
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 31.03.2021
Ukončenie štádia: 31.03.2021
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 31.03.2021
Ukončenie štádia: 31.03.2021
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 31.03.2021
Ukončenie štádia: 31.03.2021
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)