LP/2020/622 Návrh Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2021

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 6848/2020
Podnet: iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Holý, Štefan
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 21.01.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/622
Dátum začiatku MPK: 07.01.2021
Dátum konca MPK: 20.01.2021

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 11.12.2020
Ukončenie štádia: 07.01.2021
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 07.01.2021
Ukončenie štádia: 20.01.2021
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 21.01.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)