LP/2020/620 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 12009/2020-9.1
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2020
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Budaj, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 09.04.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/620
Dátum začiatku MPK: 10.12.2020
Dátum konca MPK: 04.01.2021

Štádia procesu

Začiatok štádia: 10.12.2020
Ukončenie štádia: 10.12.2020
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 10.12.2020
Ukončenie štádia: 04.01.2021
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 05.01.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)