LP/2020/616 Návrh Dohody, ktorou sa mení Dohoda o prevode a mutualizácii príspevkov do jednotného fondu na riešenie krízových situácií

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: MF/019575/2020-635
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Heger, Eduard, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 07.01.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/616
Dátum začiatku MPK: 09.12.2020
Dátum konca MPK: 31.12.2020

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 09.12.2020
Ukončenie štádia: 09.12.2020
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 09.12.2020
Ukončenie štádia: 31.12.2020
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 01.01.2021
Ukončenie štádia: 07.01.2021
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 07.01.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 07.01.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)