LP/2020/615 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 7578/2020/LO
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na mesiace september až december 2020
Zodpovedná inštitúcia: UVSR - PVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky - podpredseda vlády Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Holý, Štefan
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 10.05.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/615
Dátum začiatku MPK: 09.12.2020
Dátum konca MPK: 31.12.2020
Novelizované predpisy: 292/2014 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

343/2015 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

523/2004 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

211/2000 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 09.12.2020
Ukončenie štádia: 09.12.2020
Vlastník aktivity: UVSR - PVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky - podpredseda vlády Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 09.12.2020
Ukončenie štádia: 31.12.2020
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 01.01.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: UVSR - PVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky - podpredseda vlády Slovenskej republiky)