LP/2020/614 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Tomáša ŠUDÍKA, Jaromíra ŠÍBLA, Vojtecha TÓTHA a Jozefa PROČKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (tlač 282)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Poslanecký návrh - zákon
Legislatívna oblasť: Správne právo
Veterinárna starostlivosť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní poradných orgánov vlády SR
Rezortné číslo: 12425/2020-410
Podnet: § 70 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Mičovský, Ján, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 18.06.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/614
Dátum začiatku MPK: 09.12.2020
Dátum konca MPK: 17.12.2020
Dátum ukončenia procesu: 18.06.2021

Štádia procesu

Začiatok štádia: 09.12.2020
Ukončenie štádia: 09.12.2020
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 09.12.2020
Ukončenie štádia: 17.12.2020
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 18.12.2020
Ukončenie štádia: 18.06.2021
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 18.06.2021
Ukončenie štádia: 18.06.2021
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 18.06.2021
Ukončenie štádia: 18.06.2021
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)