LP/2020/609 Plán práce vlády na rok 2021

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní
Rezortné číslo: 6949/2020/KVÚV
Podnet: iniciatívny
Zodpovedná inštitúcia: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Matovič, Igor
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 09.02.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/609
Dátum začiatku MPK: 04.12.2020
Dátum konca MPK: 17.12.2020

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 04.12.2020
Ukončenie štádia: 04.12.2020
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 04.12.2020
Ukončenie štádia: 17.12.2020
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 18.12.2020
Ukončenie štádia: 02.02.2021
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 02.02.2021
Ukončenie štádia: 09.02.2021
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Prebieha
Začiatok štádia: 09.02.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)