LP/2020/607 Stratégia ochrany pamiatkového fondu na roky 2017-2022 - Akčný plán na roky 2021-2022

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: MK-5764/2020-241-19189
Podnet: Plán práce vlády SR na 2. polrok 2020
Zodpovedná inštitúcia: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Milanová, Natália, Mgr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 26.03.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/607
Dátum začiatku MPK: 04.12.2020
Dátum konca MPK: 17.12.2020

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 04.12.2020
Ukončenie štádia: 04.12.2020
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 04.12.2020
Ukončenie štádia: 17.12.2020
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 18.12.2020
Ukončenie štádia: 26.03.2021
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 26.03.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 26.03.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)