LP/2020/606 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o hodnotách výstrojných súčastí pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže na rok 2021

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Legislatívna oblasť: Polícia, Zväz väzenskej a justičnej stráže
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 25206/2020/120
Podnet: Na základe § 129 ods. 8 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru
Slovenskej informačnej služby
Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov.
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kolíková, Mária
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 07.01.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/606
Dátum začiatku MPK: 08.12.2020
Dátum konca MPK: 30.12.2020

Štádia procesu

Začiatok štádia: 04.12.2020
Ukončenie štádia: 08.12.2020
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 08.12.2020
Ukončenie štádia: 30.12.2020
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 31.12.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)