LP/2020/603 Návrh na zmenu uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 78 z 1. februára 1996 v znení uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 888 z 31. októbra 2000 a uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 699 zo 16. decembra 2015

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Poľnohospodárstvo a potravinárstvo
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 11928/2020
Podnet: Vlastná iniciatíva
Zodpovedná inštitúcia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Mičovský, Ján, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Z dôvodu naliehavosti predloženia materiálu na rokovanie vlády.
Posledná zmena: 16.12.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/603
Dátum začiatku MPK: 04.12.2020
Dátum konca MPK: 10.12.2020

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 04.12.2020
Ukončenie štádia: 04.12.2020
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 04.12.2020
Ukončenie štádia: 10.12.2020
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 11.12.2020
Ukončenie štádia: 16.12.2020
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 16.12.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)