LP/2020/601 Návrh metodiky pre produktovú skupinu „Čistiace prostriedky a upratovacie služby“ s uplatnením environmentálnych charakteristík v rámci zeleného verejného obstarávania

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Verejné obstarávanie
Životné prostredie
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: 11229/2020-2.4
Podnet: Úloha B.5. v spojitosti s úlohou B.1. vyplývajúca z uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 478/2019 ku Koncepcii rozvoja a realizácie zeleného verejného obstarávania v Slovenskej republike
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Budaj, Ján
Ďalší predkladatelia: Hlivák, Miroslav, JUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 02.02.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/601
Dátum začiatku MPK: 03.12.2020
Dátum konca MPK: 16.12.2020

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 03.12.2020
Ukončenie štádia: 03.12.2020
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 03.12.2020
Ukončenie štádia: 16.12.2020
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 17.12.2020
Ukončenie štádia: 02.02.2021
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 02.02.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 02.02.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)