LP/2020/60 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 465/2013 Z. z. o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické zariadenia v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Legislatívna oblasť: Životné prostredie
Aktuálne štádium materiálu: Medzirezortné pripomienkové konanie
Rezortné číslo: 5298/2020- 9.1
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Érsek, Arpád
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 18.02.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/60
Dátum začiatku MPK: 12.02.2020
Dátum konca MPK: 03.03.2020
Novelizované predpisy: 465/2013 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 12.02.2020
Ukončenie štádia: 12.02.2020
Priebežné zapracovanie pripomienok
Prebieha
Začiatok štádia: 12.02.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Prebieha
Začiatok štádia: 12.02.2020
Ukončenie štádia: 03.03.2020